ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Duben | 02.04.2018

Projektový den na Gymnáziu Svitavy

 Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se žáci naší školy v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji naposledy zúčastnili výuky na Gymnáziu Svitavy. Tentokrát žáky 7. třídy přivítal v biologické laboratoři Mgr. Michal Střeštík.

V průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci blíže seznámili s některými členovci. Po teoretické přípravě se v laboratoři pomocí stereoskopické lupy podrobně podívali na složení a charakteristické znaky členovců. Nejprve se věnovali podrobnému prozkoumání pavouků. Na laboratorní misce a pod stereoskopickou lupou pozorovali vnější morfologii pokoutníka domácího a odpovídali na otázky v pracovním listu.

Poté pod lupou detailně prozkoumali zástupce hmyzu – saranče stěhovavé. Po důkladné prohlídce všech částí těla pomocí pinzety a nůžek oddělili tykadla, křídla a končetiny, které pak ve správném pořadí nalepili do pracovního listu.

Během přestávky se žáci přesunuli do zadní části učebny, kde si zblízka prohlédli obyvatele zdejších terárií – agamy, chameleony, gekony, želvy, křečky, ale také zlatohlávky, sarančata či šváby.

Výuková lekce byla velice zajímavá, žáci si při práci v laboratoři prakticky ověřili teoretické znalosti získané v hodinách přírodopisu.

 

Noc s Andersenem


V pátek 13. 4. 2018 se 6. třída Základní školy Březová nad Svitavou zapojila do celorepublikového projektu na podporu dětského čtenářství s názvem Noc s Andersenem.

Součástí akce bylo i přespání žáků 6.třídy ve škole v noci ze 13. na 14. 4. 2018 (z pátku na sobotu).

Žáky čekal zábavně naučný program, během něhož plnili zajímavé literární úkoly, samozřejmě četli ukázky z knížek, luštili křížovky, řešili hlavolamy. Všichni si tak připomněli 180.výročí vydání Andersenovy pohádky Statečný cínový vojáček, 80. výročí vydání Rychlých šípů od Jaroslava Foglara a 90. výročí vydání knížky Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.

Celý podvečer a páteční noc se nesl v duchu hry Záhadné putování za cínovým vojáčkem. Žáci rozděleni do šesti družstev putovali po škole a řešili vědomostní úkoly. Informace k nim načerpali během práce na projektu, jímž celá akce začala. Čekalo je osm zastavení a celkem šestnáct občas celkem zapeklitých otázek. Umístění úkolů bylo totiž zašifrované. Žáci museli tedy nejdřív přijít a to, jak šifru rozluštit.

 

Jedním z úkolů bylo i vyndání „ježka z klece“, tedy rozlousknutí hlavolamu z Foglarovy knihy. Během hry museli žáci i vytvořit papírového vojáčka, baletku a složit papírovou lodičku. Šesťáci ale prokázali, že žádný hlavolam ani šifra pro ně není problém. Vyčerpání během noci jim pomohly překonat úžasné pizzy z místní pizzerie pana Zapletala.

Vítězné družstvo bylo odměněno sladkou odměnou. Nakonec všichni zhlédli film Záhada hlavolamu a šlo se spát.

Celá akce byla velmi zdařilá, děti si užily spoustu legrace a zároveň načerpaly řadu zajímavých informací.

 

V následujícím kvízu si můžete i vy vyzkoušet otázky, které žáci 6.třídy během svého putování plnili.

 

I. zastavení

1. Jaké skautské jméno používal Jaroslav Foglar?

2. Kolik let letos uplynulo od 1.vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara?

 

II. zastavení

3. Z jaké země pocházel Hans Christian Andersen?

4. Kolik vojáčků získal chlapec na začátku pohádky v krabici?

 

III. zastavení

5. Jakou nemoc ve středověku přenášela zvířata, s nimiž se vojáček ve stoce potkal?

6. Čím se lišil cínový vojáček od ostatních vojáčků v krabici?

 

IV. zastavení

7. V těle jakého zvířete se vojáček dostal zpět do domu?

8. Z čeho byla vyrobena panenka, kterou vojáček miloval?

 

V. zastavení

9. V čem plaval vojáček venku ve stoce?

10. Co zůstalo z vojáčka po té, co byl vhozen do ohně a roztavil se?

 

VI. zastavení

11. Kolik let letos uplynulo od 1.vydání pohádky Statečný cínový vojáček?

12. Čím se liší pohádka Statečný cínový vojáček od klasických pohádek?

 

VII. zastavení

13. Kolik bylo Rychlých šípů?

14. Jak se jmenovali kluci z party Rychlých šípů?

 

VIII. zastavení

15. Jak se jmenoval pes Rychlých šípů?

16. Jak se jmenovala parta nepřátel Rychlých šípů?

 

Zápis do 1. třídy

 

 

Dne 17. dubna proběhl ve škole zápis žáků do 1. třídy. Zapsáno bylo 28 dětí, z toho 9 odkladů.

Děti předvedly své dovednosti v matematice, skládaly řadu čísel od 1 do 10, poznávaly geometrické tvary, posloupnost čísel. Prokázaly, jak umějí komunikovat, soustředit se na daný úkol. Procvičily se v poznávání barev a kreslení postavy.

Za odměnu si každý odnesl malý dáreček vyrobený dětmi ve škole.

 

Technohrátky


Dne 18. dubna 2018 odjeli žáci 8. třídy do České Třebové. Na Vyšší odborné škole a Střední škole technické Česká Třebová absolvovali program Technohrátky.

Nejprve proběhlo společné zahájení. Pak se jednotlivé třídy vydali s průvodcem na šest stanovišť, kde je čekaly praktické ukázky a soutěže, například robotický slalom, sestavení stolu nebo nýtování.V této praktické části obsadil náš tým 1. místo.

Nakonec žáky čekala zábavná soutěžní hra Hej Ty, víš to?, ve které tento skvělý tým vybojoval  2. místo. Za výborná umístění byli žáci odměněni dortem.

 

                                                                             Den Země

 

Dne 19. dubna 2018 se v naší škole slavil Den Země.

1. až 4. třída se v rámci DNE ZEMĚ vypravila na přírodovědnou vycházku po okolí. Program měla každá třída uzpůsobený svému věku a cíli, který si zadaly. Větší žáci po cestě vysbírali odpadky, které nám kazí pohled do přírody.

Jako každý rok i letos vyrazili žáci 5., 6., 7. a 9. ročníku do boje
s odpadky našeho města. Páťáci uklízeli v areálu atletického hřiště a místní mateřské školy, šesťáci zamířili po ulici Hradecké až ke křižovatce na Dlouhé, aby pak společnými silami se sedmáky, kteří měli na starost bývalé hřistě na Dlouhé a přilehlá místa, uklidili dětské hřiště na Špitálském poli. Velký kus práce odvedli i deváťáci, kteří se postarali o cyklostezku směrem na Zářečí, skate park a fotbalové hřiště. Všem zúčastněným žákům patří za jejich práci velký dík.

 

 

Den Země s BVK

 

19. dubna 2018 naše 8. třída a žáci 8. třídy ze ZŠ Vítějeves uklidili nepořádek v přírodě. Pod vedením paní Jolany Folkmanové a pracovníků BVK nasbírali několik pytlů odpadků. Na závěr je čekalo příjemné posezení a opékání buřtíků.

Strávili tak pěkný den, kde spojili příjemné s užitečným.

 

Exkurze Arboretum Nový Dvůr, Opava, Hrabyně


26. dubna 2018 se 8. a 9. třída vypravila na exkurzi. V 6.30 hodin vyjel autobus směr Opava. Jako první žáky čekala prohlídka Arboreta Nový Dvůr. Bylo krásné počasí, a tak procházka kvetoucím arboretem byla velmi příjemná. Paní průvodkyně žáky seznámila s různými dřevinami a pověděla jim o nich mnoho zajímavostí.  Rozkvetlé rododendrony byly opravdu nádherné. Poté následoval rozchod v Opavě.

O půl jedné autobus vyrazil na poslední místo exkurze, a to do Hrabyně. Zde žáci navštívili Národní památník II. světové války.

V přednáškovém sále byla připravena prezentace na téma Zvířata ve válkách s komentářem paní průvodkyně. Pověděla nám, jakou roli ve válkách hráli koně, kočky, psi a medvědi.

Následoval přesun do samotného Národního památníku II. světové války. Pan průvodce rozdal pracovní listy, které žáci po celou dobu prohlídky vyplňovali.

Osud lidických dětí nám dodnes připomíná dílo české sochařky Marie Uchytilové. Právě tato žena vytvořila v letech 1969-1989 sádrové sousoší zavražděných lidických dětí, které zemřely v období tzv. heydrichiády v koncentračním táboře Chełmno.

Expozice Doba zmaru a naděje připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Expozice je rozčleněna do několika tematických celků – vznik a bojová činnost československých jednotek na území Sovětského svazu, boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii, osvobozovací boje na území Československa, holocaust a koncentrační tábory a všední život obyvatelstva.

Koncentrační tábor Mauthausen byl jedním z nejhorších nacistických koncentračních táborů. Tento vyhlazovací tábor byl vybudován v roce 1938 vězni z Dachau 20 km východně od Linze, byl to první tábor mimo území Německa. Postupně se rozšířil, měl 49 poboček, z nichž nejznámější byly koncentrační tábory Gusen a Ebensee. K táboru patřil i žulový lom, kde vězni po 186 strmých schodech vynášeli mohutné žulové kvádry, za neustálého pohánění klacky a obušky, často pod střelbou.

Na závěr proběhlo vyhodnocení pracovních listů a odjezd domů.

Usadili jsme se v přednáškovém sále, kde byla pro nás připravena prezentace

 

Slavkovské memento 2018


Již potřetí se žáci ZŠ Březová nad Svitavou zúčastnili literárně-historické soutěže Slavkovské memento, kterou pořádá Klub autorů literatury faktu a Československá obec legionářská. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s dalším doprovodným programem proběhlo ve čtvrtek 26. 4. 2018 na zámku Slavkov – Austerlitz

Soutěžní práce našich žáků se zabývaly životním příběhem svého předka a v těžké konkurenci několika desítek dalších prací z celé České republiky se rozhodně neztratily. Ba naopak.

Celkové první místo v kategorii Války získala Aneta Hrdá z 8. ročníku se svou prací Stíny minulosti. Druhé místo v kategorii Neválky obsadila Adéla Stupková z 8. ročníku s prací Tamara Stupková (Z rodinné kroniky). Čestné uznání za svou práci o Josefu Šudomovi získal David Švancara z 9. ročníku.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů do budoucna.