ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Ekocentrum Paleta | 02.11.2016V pátek 2. listopadu 2016 zavítali mezi žáky 6. a 7. třídy lektoři Ekoncentra Paleta, aby je provedli vzdělávacími programy zaměřenými na environmentální výchovu.

Program V moci pověr a lží se zabývá mechanismem vytváření mýtů a lží v souvislosti s životním prostředím. Jeho cílem je poznat pravdu o některých aktuálních ekologických problémech. V rámci programu Nákupy s rozumem si žáci uvědomili svoji zodpovědnost za vznik odpadů a důležitost předcházení jejich vzniku.

Ve středu 9. listopadu 2016 se opět stali žáci 8. a 9. třídy účastníky aktivit ekovýchovných programů Ekocentra Paleta.

Díky programu Ekologická stopa zjistili žáci svůj podíl na problémech životního prostředía pochopili, že je žádoucí vyhnout se přehnaně konzumnímu způsobu života. Cílem programu Jak vylepšit dům je seznámit se s problematikou úspor energie při provozu rodinného domu a definovat pojmy nízkoenergetický a pasivní dům.fotogalerie zde ...

Ve středu 2. listopadu 2016 se žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Březová nad Svitavou zúčastnili vzdělávacího pořadu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. Program se skládal ze dvou částí, v první polovině žáci zhlédli stejnojmenný dokument režiséra Matěje Mináče o Nicholasi Wintonovi, který před vypuknutím druhé světové války zachránil 669 převážně židovských dětí před neodvratnou smrtí v koncentračním táboře. Po projekci filmů následovala beseda s dramaturgem Zdeňkem Tulisem o vzniku filmu a zajímavostech ze života N.Wintona, který po celý svůj život zůstal skromným člověkem a vůbec si nepřipouštěl význam svého činu.

 Dne 8. listopadu 2016 se v prostorách ZŠ Březová nad Svitavou konala tradiční „Burza SŠ a SOU Březová nad Svitavou“.  Schůzku zahájilo vystoupení  výchovného poradce o volbě povolání, přijímacím řízení a změnách v tomto školním roce. Následovalo setkání se zástupci SŠ a SOU v učebně fyziky,  kde prezentovali své obory.

Při přípravě této akce jsme oslovili víc než dvě desítky středních škol a učilišť a zástupce Informačního poradenského střediska Úřadu práce ve Svitavech, který se ale letos bohužel nedostavil. Namátkou uveďme prezentované školy: Gymnázium Jevíčko; SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí; Gymnázium Svitavy; SOŠ Blansko TEGA; SPŠ chemická Brno; SOU Svitavy; SZŠ Svitavy; SOU obchodní Polička; SOU Polička; SŠ technická Litomyšl; PSŠ Letohrad; SOU plynárenské Pardubice; SOU A.Citroena Boskovice; SOŠ Trading Centre Litomyšl.

Všem zástupcům středních škol děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští ročník.

fotogalerie zde ...

Technohrátky | 09.11.2016

Dne 9. listopadu 2016 se žáci 7. třídy zúčastnily projektu Technohrátky. Navštívili SOU Svitavy, kde se formou soutěže mezi jednotlivými školami  seznámili s jednotlivými učebními obory, které učiliště nabízí.

Žáci si vyzkoušeli sestavení složené součástky na čas, sestavení pneumatického obvodu, měření posuvným měřidlem a jiné zajímavé činnosti, které prověřili jejich manuální zručnost. Na závěr je čekal vědomostní kvíz.

Všem se Technohrátky líbily a někteří dokonce začali uvažovat o tom, že by se na toto učiliště v 9. třídě přihlásili.Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v rámci udržitelnosti projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji zavítali žáci 8. třídy na Gymnázium Svitavy.

Během dvou  vyučovacích hodin si zahráli na kriminalisty a ponořili se do tajů daktyloskopie. Po teoretické přípravě, kdy se pod vedením Mgr. Michala Střeštíka dozvěděli spoustu zajímavostí o lidské kůži,  si vyrobili vlastní daktyloskopickou kartu, která se běžně tvoří
a zakládá u Policie ČR. V nově vybudované učebně biologie pracovali s prstovými barvami a ověřili si náročnost kriminalistické práce při získávání otisků jednotlivých prstů i celé ruky.

V závěru zajímavé výukové lekce si ještě vyzkoušeli otisk prstu na černý proužek pomocí sádry a izolepy.

fotogalerie zde ...


V pondělí 14. listopadu 2016 jsme se opět po půl roce potkali s našimi kolegy a přáteli
z partnerské rakouské školy Mittelschule Großweikersdorf. Setkání se tentokrát uskutečnilo ve známém dolnorakouském příhraničním městě Laa an der Thaya.

Zde jsme nejprve navštívili Südmährermuseum a v něm zhlédli expozici věnovanou životu Němců na jihomoravském venkově. Seznámili jsme se s jejich způsobem života, obydlími, tradicemi a zvyky, nahlédli do jejich světnic, kuchyní a také řemeslných dílen, ve kterých si vydělávali na živobytí. Mimo to jsme vyslechli výklad o společném soužití Němců s Čechy na českém území od 13. stol. až po vyhnání německého obyvatelstva z Československa po druhé světové válce.

Láva nad Dyjí, jak zní český překlad města z vinařské oblasti Weinviertel, to jsou především lázně. Termální pramen o teplotě 42°C nám skvěle posloužil k relaxaci a celkovému odpočinku. Jeho léčivé vlastnosti pomáhají například při nemocích kardiovaskulárního systému nebo neurologických onemocněních.

Znovu se s rakouskými učiteli a žáky sejdeme na jaře příštího roku u nás. Už teď se těšíme na další společně příjemně strávený den.

fotogalerie zde ...

V úterý 15. listopadu 2016 proběhlo v tělocvičně Gymnázia Svitavy obvodní kolo ve florbalu žáků 6. a 7. ročníků. Naše družstvo ve složení Patrik Geršl, Jiří Kalod, Jakub Karlík, Štěpán Kolář, Vojtěch Ševčík (6. roč.), Radek Friedl, Martin Kocman, Daniel Pelíšek a Pavel Stejskal (7. roč.) s jednou výhrou a dvěma porážkami nepostoupilo ze skupiny a obsadilo celkové 5. místo. Vítězem turnaje se stala ZŠ T. G. Masaryka Svitavy.

Kompletní výsledky: http://www.svc.svitavy.cz/index.php?menu=florbal-2016/2017|251|cs
Používám mozek | 25.11.2016V pátek 25. 11. 2016 představil pan Vladislav Zezula žákům obou stupňů svůj preventivní fyzikálně-přírodopisný program Používám Mozek.

Obsahem pořadu jsou témata jako proč je dobré se učit a rozvíjet svůj mozek, jak se vlastně učit a jak ne nebo jak si pamatovat a nezapomínat. Ta jsou doplněna názornými velkoformátovými pomůckami, například mozkem s elektronicky řízenými světelnými okruhy, které znázorňují vznik paměťových stop, proces učení a zapomínání.


fotogalerie zde ...V sobotu 26. listopadu 2016 pořádala naše škola Den otevřených dveří.

Součástí programu byla ukázka výuky v jednotlivých třídách, prohlídka školy a možnost zakoupení drobných výrobků našich žáků.

Účast byla hojná, zejména výuku na prvním stupni  navštívilo mnoho rodičů.


fotogalerie zde ... 

Občané našeho města se sešli 27. listopadu 2016 na náměstí, aby slavnostně zahájili adventní čas.

Rozsvícení vánočního stromu předcházelo zdařilé vystoupení žáků ZŠ, kteří navodili příjemnou atmosféru zpěvem známých koled.

Kulturní program byl doplněn prodejem drobných dárků, které vyráběli žáci jednotlivých tříd a voňavým občerstvením.

Po svátečním slovu pana starosty a požehnání pana faráře se za velkého potlesku rozzářil vánoční strom.fotogalerie zde ...V pondělí 28. listopadu 2016 se ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách uskutečnilo obvodní kolo ve florbalu žáků 8. a 9. ročníků. Naše mužstvo ve složení Karel Dürr, Vojtěch Lukášek, Jakub Mrázek, Libor Šikula, Ondřej Štoudek (8. roč.), Martin Kolbábek, Marek Kostolanský a Jan Svoboda (9. roč.) po vítězství ve skupině a smolné semifinálové prohře s favoritem a pozdějším vítězem turnaje ZŠ T. G. Masaryka 1:2 na nájezdy porazilo v boji o 3. místo ZŠ Riegrova Svitavy 1:0. Za skvělý výsledek a bojovnost patří všem našim hráčům velký dík.

Kompletní výsledky: http://www.svc.svitavy.cz/index.php?menu=florbal-2016/2017|251|cs

fotogalerie zde ...

Taneční akademie | 29.11.2016

29. listopadu 2016 v kulturním centru Fabrika ve Svitavách zhlédli žáci 1. – 5. třídy vánoční akademii taneční školy Scarlet.

Na podiu se vystřídali tanečníci různých věkových kategorií s nápaditými choreografiemi. Vánoční atmosféru umocnilo závěrečné vystoupení s názvem „Jak u mimů slaví Vánoce“. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit, že není vždy třeba slov, abychom mohli vyjádřit své pocity a přání. Srozumitelný děj  tanečních čísel doprovázely lidové a vánoční písně.

Navzdory ranním potížím s autobusovou dopravou jsme si program užili a odjížděli jsme velmi spokojeni.