ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Zápis do 1. třídy | 04.04.2017V souladu s platným školským zákonem bylo letos novinkou posunutí termínu zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018, a to až na měsíc duben.

Na naší škole proběhl zápis do 1. třídy 4. dubna 2017. Před zraky paní učitelek z 1. stupně budoucí prvňáčci předvedli všechno, co již umějí před vstupem do školy. Prokázali, jak umějí komunikovat, soustředit se a plnit zadaný úkol. Za odměnu si každé z dětí vybralo dárek, který pro všechny vyrobili starší spolužáci.

Vstup prvňáčka do školy je vždy událostí pro dítě i rodiče. Organizace, formy i metody zápisu se mohou lišit, ale v zásadě se vždy sleduje, jak je dítě na školu připraveno.

K zápisu se dostavilo 34 dětí, z toho 27 bylo přijato k základnímu vzdělávání. Rodiče sedmi dětí požádali o odklad školní docházky o jeden rok.

fotogalerie zde ...Již čtvrtým rokem se žáci naší školy účastní v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji výuky na Gymnáziu Svitavy. Tentokrát se ve čtvrtek 6. dubna 2017 vydali na svitavské gymnázium žáci 7. třídy. V biologické laboratoři pro ně přichystal zajímavou výuku Mgr. Michal Střeštík.

V průběhu dvou vyučovacích hodin se žáci blíže seznámili s některými členovci. Po teoretické přípravě se v laboratoři pomocí stereoskopické lupy podrobně podívali na složení a charakteristické znaky členovců. Nejprve pod lupou detailně prozkoumali zástupce hmyzu – saranče stěhovavé. Po důkladné prohlídce všech částí těla pomocí pinzety a nůžek oddělili tykadla, křídla a končetiny, které pak ve správném pořadí nalepili do pracovního listu.

Během přestávky se žáci přesunuli do zadní části učebny, kde si zblízka prohlédli obyvatele zdejších terárií – agamy, chameleony, želvy, ale také zlatohlávky, sarančata či šváby.

Poslední třetinu výukové lekce věnovali podrobnému prozkoumání dalších zástupců členovců – pavouků. Na laboratorní misce a pod stereoskopickou lupou pozorovali vnější morfologii pokoutníka domácího a odpovídali na otázky v pracovním listu.

Výuková lekce byla velice zajímavá, žáci si při práci v laboratoři prakticky ověřili teoretické znalosti získané v hodinách přírodopisu.

fotogalerie zde ...

 

Noc s Andersenem | 11.04.2017


    
      ( pro galerii klikni na obrázek )

V úterý 11. dubna 2017 se v prostorách školy uskutečnila tradiční akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Za téma letošního ročníku byl zvolen Čtyřlístek, nejznámější, nejdéle vycházející a nejoblíbenější český komiks autora a ilustrátora Jaroslava Němečka.

Účastníci Noci, žáci 6. ročníku, se rozdělili do dvou družstev a v přestrojení za Bobíka, Mišpulína, Pinďu a Fifinku zápolili v soutěžích odpovídajících charakterům jednotlivých členů Čtyřlístku. Zapomenut nezůstal ani samotný Andersen. Oběma skupinám se velice dobře podařilo zmapovat jeho život a dílo a společnou četbou si připomněli jednu z jeho nejkrásnějších pohádek Císařovy nové šaty.

Den Země s BVK  | 11.04.2017

 


 
úterý dne 11. dubna 2017 jsme se v rámci  Dne Země zúčastnili spolu se  žáky   ZŠ  Vítějeves  úklidu  v  Ochranném  pásmu  vodovodního  zdroje  II.  stupně   Březová  nad   Svitavou   pořádaného   Brněnskými  vodárnami a kanalizacemi. Úklid probíhal v katastrech Březová n.Sv., Muzlov, Lavičné a Banín.

  Všichni jsme společně začali na odpočívadle v lese u státní silnice na Svitavy, kde jsme měli plné ruce práce s úklidem po zimní sezóně. Na parkovišti jsme nalézaly nejrůznější  předměty  – od plastových a skleněných lahví až po pytle s odpadky, plechovky, zvířecí kosti a části aut, např. poznávací značku.

  Poté nás paní Folkmanová rozdělila do šesti skupin, kdy každá skupina odjela sbírat odpadky do jiné části regionu. Po projití přidělených tras a dobře vykonané práci, za což jsme byli pochváleni, jsme se spolu s žáky z Vítějevse  sešli ve vile  Brněnských vodáren, kde jsme si společně opekli párky, obdrželi sladkou odměnu a drobné předměty.

  I přes chladné počasí se nám akce líbila a mohli jsme tak aktivní účastí přispět ke zlepšení životního prostředí alespoň v našem okolí.

   Tato akce slouží  k připomenutí svátku Dne Země, který se každoročně slaví  22. dubna, jako ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a na nutnost jeho řešení.

fotogalerie zde ...

Obr Dobr | 12.04.2017

Ve středu 12. dubna 2017 žáci 1. st. zhlédli v kině ve Svitavách filmové představení OBR DOBR.

Důmyslná animace povýšila pohádku z říše fantazie na skvělé dílko. Děti zaujal děj i ztvárnění filmu. Film připomněl i známé reálie z britského královského dvora, které žáci znají z vyučování.

Plavecký výcvik | 18.04.2017Žáci první až čtvrté třídy se v letošním roce opět zúčastnili plaveckého výcviku ve Svitavách.

První lekce proběhla 7. února, a poté každé úterý až do 18. dubna, což bylo celkově deset lekcí. Jednu skupinu tvořily děti 1. a 2. třídy, na ně navazoval výcvik třeťáků a čtvrťáků.

Obě skupiny byly vždy rozděleny do čtyř družstev – dvě družstva plavců, jedno poloplavců  a jedno neplavců. Všichni instruktoři plavecké školy měli profesionální přístup, byli vstřícní, komunikace s nimi byla vždy bezproblémová.

Výuka plavání je pro žáky každoročně velmi přínosná. Každé z dětí udělalo velký pokrok a všechny se na hodiny plavání vždy těšily. Odměnou jim bylo v poslední lekci „mokré vysvědčení“ , ve kterém byl každý ohodnocen za svoje plavecké výsledky.

fotogalerie zde ...

Důležitou součástí výchovy a vzdělávání je i volba budoucího profesního směřování žáků. V rámci volby povolání se v pátek 21. dubna 2017 žáci 7. a 8. třídy zúčastnili exkurze ve firmě KASTR (Kaderkova strojírna) v Rozhraní. Během exkurze se žáci seznámili s provozem firmy, na vlastní oči zjistili, že v dnešní době není strojírenství o oleji a špinavých rukách, ale sofistikovaných technologiích počítačem řízených strojů. Mohli si také vyzkoušet naprogramovat a laserem vypálit svůj nápis do připravených profilů. Součástí exkurze byla také soutěž o hodnotné ceny, ve které předvedli svůj um zejména Lukáš Houser, Marek Lánik a Petr Slovák ze 7. ročníku.

Na závěr bych chtěl poděkovat panu Kaderkovi a zaměstnancům firmy KASTR za milé přivítání a poutavý výklad během celé exkurze. Těšíme se na další shledání.Ve dnech 24. a 25. dubna 2017 žáci 1. až 7. třídy navštívili představení Divadelního kroužku Dráček, který pracuje při naší ZŠ, pod vedením paní Pavly Cupalové a slečny Lenky Švancarové.

Známá pohádka Princové jsou na draka v podání našich kamarádů a spolužáků měla velký úspěch.

V jednotlivých rolích se představili: Naděžda Šufanová, Klára Benešová, Zuzana Lipoldová, Marek Láník, Josef Cupal, Pavla Řídká, Julie Nováková, Vít Strnad, Veronika Řídká, Kristýna Zapletalová a Michaela Čuhelová.

Závěrečným potleskem jsme ocenili herecké i pěvecké výkony, nápadité kostýmy, choreografie, kulisy i obrovský kus práce všech účinkujících a zejména jejich vedoucích.

fotogalerie zde ...
Již podruhé se žáci Základní školy Březová nad Svitavou zúčastnili literárně – dějepisné soutěže pro žáky základních a středních škol Slavkovské memento. Soutěž se zabývá fenoménem válek, válečných konfliktů, ale i mezilidských vztahů, společenských problémů, drog, či alkoholismu.

Odevzdané práce hodnotí porota složená ze spisovatelů Klubu literatury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií byli oceněni na slavnostním vyhlášení akce dne 26. 4. 2017 za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.

Letos nás v dějepisné kategorii reprezentovali Filip Hnát a Karolína Jitka Vlčková z devátého ročníku.

Filip Hnát se s prací na téma osudu svého předka za první světové války umístil na skvělém prvním místě v kategorii základních škol. Karolína Jitka Vlčková se věnovala výsadku Jána Majera za druhé světové války a skončila na výborném druhém místě.

Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci ZŠ Březová nad Svitavou.

fotogalerie zde ...

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 zhlédli žáci 5. ročníku a 2. stupně další díl multimediálního přírodovědně-historicko-zeměpisného projektu Planeta Země 3 000. Tentokrát se společně s cestovatelem Adamem Lelkem vydali do největší jihoamerické země – Brazílie.

Nejprve zavítali do Ria de Janeira, města dvou tváří, kterými jsou jedinečná atmosféra tamějších ulic nebo nejznámější pláž světa Copacabana, ale také chudinské čtvrtě, takzvané favely, charakteristické vysokou kriminalitou. Poté sestoupili do dvaasedmdesát metrů hluboké jeskyně Abismo Anhumas a ponořili se do křišťálově čistého jezera ležícího na jejím dně.

Především ale pronikli Amazonie, srdce Brazílie, nejrozsáhlejšího tropického lesa na světě, místa, kterému se přezdívá „plíce světa“ a ve kterém se vyskytují nejrozmanitější druhy rostlina žijí tisíce druhů živočichů. Zde byli svědky lovu anakondy, sklípkana nebo kajmana a seznámili se se způsobem života xinguských indiánů.

Brazílie není jen srdcem Jižní Ameriky, je to vášnivá, mystická a smyslná země skýtající nekonečná dobrodružství.