ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Čtenářské dílny | 06.01.2016Projekt čtenářských dílen s obyčejným názvem Jednoduše rozumět byl realizován ve 2., 3., 4., 6., 8. a 9. ročníku naší školy v průběhu měsíců listopad 2015 až únor 2016. 

Pracovali jsme částečně s knihami, které si přinesli žáci z domova, a částečně byly využity knihy ze školní knihovny, jež byla díky projektu obohacena o 300 kusů knih se zaměřením na mladší i starší školní věk a nadstandardně o 20 kusů elektronických čteček knih.

Čtenářských dílen se zúčastnilo celkem 129 žáků. Na jejich přípravě a vedení spolupracovalo 6 pedagogů naší školy, kteří absolvovali semináře formou konzultace s pedagogy z jiné školy a účastnili se odborných seminářů vedených lektory Centra celoživotního vzdělávání Pardubice.

Před první čtenářskou dílnou byli žáci informováni, aby si do dílen přinesli beletristickou knihu dle vlastního výběru. Žákům, kteří si nebyli jisti svou volbou knihy, se individuálně věnovali jednotliví vyučující. Samostatné čtení a střídající se formy práce v rámci čtenářských dílen vyhovovaly žákům více než standardní hodiny českého jazyka.

Hlavní cíl projektu – u pravidelných čtenářů posílit kladný vztah ke čtení, motivovat ke čtení co největší počet žáků z nepodnětného čtenářského prostředí a snaha rozšířit jejich povědomí o nabídce současného knižního trhu se zaměřením na dětskou literaturu – lze považovat za splněný. Většina žáků si nyní po absolvování deseti čtenářských dílen dokáže samostatně vybírat knihy různých žánrů a své zážitky z četby sdílí zcela neformálně nejen se svými generačními druhy, ale též s nejbližší rodinou.

Díky volnému psaní a Podvojným deníkům v sobě většina žáků objevila i nečekané vyjadřovací schopnosti, o kterých doposud neměla žádné tušení. Po realizaci čtenářských dílen se rovněž zvýšila pozornost žáků a jejich schopnost více se soustředit během klasického vyučování. Tyto nabyté dovednosti budou velmi dobrým pomocníkem především v 9. ročníku při přijímacím řízení na střední školy.

Projekt Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti se uskutečnil díky Výzvě č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.fotogalerie zde ...

V úterý 13. ledna 2016 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky ředitele křesťanské organizace ABATOP Tomáše Řeháka Světlo naděje v temnotě, AIDS.

Pan Řehák seznámil žáky neobyčejnou a velice působivou formou s problematikou nemoci AIDS. Hovořil o sexu a věrnosti, nabádal k určité sexuální zdrženlivosti. Jeho cílem bylo přimět žáky k tomu, aby přistupovali k sexu zodpovědně a aby vzali zodpovědnost za svoje zdraví do svých rukou. Zprostředkoval jim také své zkušenosti s nemocnými, které pravidelně navštěvuje.

Přednáška pana Řeháka se i na naší škole setkala s kladným ohlasem. Za jeho osvětovou činnost, naslouchání a otevřené srdce mu patří veliký dík.

Přebor škol Svitavska | 28.01.2016

Dne 28.1.2016 se žáci ZŠ Březová nad Svitavou zúčastnili tradičního Přeboru základních škol a víceletých gymnázií okresu Svitavy, který se konal v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy.

V tvrdé konkurenci se rozhodně neztratili, posuďte sami.

Z celkového počtu 41 účastníků se David Švancara umístil na 11. místě, když na 3. místo mu zbýval pouhý jeden bod. Dále se umístili - na 18. místě Michal Suk, na 20. místě Filip Hnát, na 21. místě Valerij Šufana, na 23. místě Marek Šimek, na 24. místě Martin Chlup a na 30. místě David Heger.

Všem patří poděkování a pochvala za jejich výkony.