ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajůV rámci projektu Poznáváme své sousedy se již šest let pravidelně setkáváme s učiteli a žáky z rakouské školy IBHS Großweikersdorf.

V letošním školním roce pokračuje spolupráce formou jednodenních návštěv. Na pátek 28. listopadu 2014 byla naplánována cesta do Vídně, hlavního města Rakouska. Po úvodní komentované okružní jízdě po Ringstraße, nejznámější vídeňské ulici s mnoha architektonickými skvosty, jako jsou budova parlamentu, státní opery nebo hvězdárny, nás čekala návštěva Přírodovědeckého muzea. Vedle stálých expozic je v současnosti tahákem muzea výstava věnovaná mamutům. Její hlavní atrakcí je bezesporu mumie mamutího mláděte jménem Ljuba, jejíž stáří je odhadováno na 42 tis. let. Nalezena byla roku 2007 v sibiřském permafrostu.

Závěrečným bodem programu byla návštěva věhlasných vánočních trhů. Pověst, která je předchází, nelže. Dalo by se říct, že kdo nezažil vídeňský Weihnachtsmarkt, nezažil pravou vánoční atmosféru.

Další setkání je naplánováno na únor příštího roku, tentokrát se s rakouskými přáteli sejdeme na našem území.

Na realizaci projektu byl účelově poskytnut grant kanceláře hejtmana Pardubického kraje na rozvoj zahraničních vztahů z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2014.


fotogalerie zde ...

Dne 4. listopadu 2014 navštívili žáci 9. ročníku Přehlídku středních škol a středních odborných učilišť okresu Svitavy a dalších regionů. Tuto akci uspořádal Úřad práce ČR ve  spolupráci s multifunkčním centrem Fabrika Svitavy.

Naši žáci si z této tradiční akce odnesli důležité informace, které jim pomohou v dalším profesním směřování.
Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se žáci 2. - 5. třídy zúčastnili výchovného programu s názvem Tonda obal – na cestách.

Lekce, která trvala jednu vyučovací hodinu, byla zaměřena na správné třídění odpadu a jeho význam.

Děti se seznámily s jednotlivými barevnými sběrnými nádobami a určovaly, co do nich patří a co nikoli. V rámci přednášky zhlédly i krátký film o recyklaci skla a funkci sběrného dvora.

Jako dárek škola obdržela metodické materiály na podporu ekologické výchovy a žáci si za svoji aktivitu odnesli omalovánky či skládanku popelářského auta.

fotogalerie zde ...
Tradice Evropy | 06.11.2014

 

Dne 6. listopadu 2014 se v multikulturním centru Fabrika ve Svitavách konal 16. ročník Dětského mezinárodního folklorního festivalu, na němž se představily taneční soubory z Čech, Slovenska, Bulharska a Srbska.

Přítomní diváci obdivovali nejen krokové variace účinkujících, ale také jejich pestré národní kroje.

Za své výkony byli mladí tanečníci odměněni potleskem, který završil mezinárodní sbližování se na půdě znamenající svět.


Ekocentrum Paleta | 13.11.2014Také v letošním školním roce zavítali mezi žáky druhého stupně pracovníci Ekoncentra Paleta, aby je provedli vzdělávacími programy zaměřenými na environmentální výchovu.

Pro šesťáky a sedmáky byly připraveny programy V moci pověr a lží a Povodně. Program V moci pověr a lží se zabývá mechanismem vytváření mýtů a lží v souvislosti s životním prostředím. Jeho cílem je poznání pravdy o některých aktuálních problémech. Druhý z programů je zaměřen především na vliv lidmi změněné krajiny na průběh povodní a následné škody způsobené na životním prostředí.

V rámci programu Ekostopa si žáci osmé a deváté třídy uvědomili svůj podíl na problémech životního prostředí a díky simulační hře Fish Bank’s Ltd., zabývající se neuváženým lovem ryb, se jim dostalo potřebných indicií k pochopení pojmu udržitelný způsob života.

fotogalerie zde ...
V pátek  14. 11. 2014 se ž��ci 9. a 8. třídy vypravili vlakem na dějepisnou exkurzi do našeho hlavního města  Prahy – na Vítkov a na Žižkov do Vojenského historického ústavu. Společným tématem byla 1. světová válka, jejíž 100. výročí si letos připomínáme.

V Národním památníku na Vítkově se v rámci programu Legionáři a vznik Československa žáci rozdělili podle států do skupin a plnili úkoly: Rakousko-Uhersko - muselo cenzurovat dopis z fronty, Francie - pouvažovat, co by dělali po návratu z války, Rusko – popřemýšlet, kudy se legionáři vraceli domů a Itálie – jak se jako zajatec dostat do legií. Poté se s pracovními listy   procházeli   expozici   Křižovatky   české   a  československé  státnosti a vyplňovali zadané úkoly.

V Armádním muzeu na Žižkově na výstavě V zákopech první světové války, která vypovídá o životě vojáků 1. světové války, měli žáci možnost vidět videa, útržky z vojenských deníků i předměty patřící vojákům. Výstavou je provázel průvodce, který vyprávěl o 1. světové válce a o jednotlivých exponátech. Na základě těchto informací žáci vyplnili pracovní listy, na jejichž stránkách byly úryvky z deníku neznámého vojáka a několik klíčových událostí a momentů, které ovlivnily jeho život i životy miliónů lidí. Posledním úkolem bylo vypátrat totožnost autora deníku.

 Na závěr vydařené exkurze nechyběl ani krátký rozchod na Václavském náměstí.

fotogalerie zde ...Každý z nás může svobodně vyjádřit svůj názor a nikdo nás za to nepotrestá.  Lehce napsaná věta, která však před 25 lety měla obrovskou sílu a význam.

 

Protože jsme nechtěli, aby pro naše žáky byl 17.listopad jen dalším státním svátkem a dnem volna, uspořádali jsme ve škole výstavu, kde se mohli seznámit s dobovou situací a poměry, které tehdy v komunistickém Československu panovaly.

Výstava, na které se podíleli žáci 9. ročníku, je součástí celoročního dějepisného projektu, kdy si žáci připomínají 100 let od vypuknutí 1. světové války a 25 let od výročí sametové revoluce. Žáci zpracovávali témata, která popisují události roku 1989. Namátkou – „Palachův týden“; „Život za totality“; seznámili sebe a své spolužáky s Chartou 77, Občanským fórem a osobností Václava Havla; „Průběh 17. listopadu 1989“; a konečně „Proč sametová revoluce“.

Součástí výstavy byla i bohatá obrazová dokumentace zásahu na Národní třídě a následných událostí. Do přípravy výstavy se ale zapojili i rodiče a širší veřejnost svými postřehy a vzpomínkami na uvedené období. Všem patří obrovský dík.

 

17.listopad byl důležitou výhybkou našich moderních dějin, která přesměrovala náš vývoj z totalitní, komunistické koleje na trasu svobodnou a demokratickou. Věříme, že naší akcí jsme alespoň v některých žácích vzbudili pocit hrdosti na to, že jsou občané státu, kde se tato velká změna odehrála nekrvavou, „sametovou“ cestou.

Mgr.Jaroslav Junek, vyučující dějepisu

fotogalerie zde ...

Pod tímto názvem zorganizovala Masarykova střední škola Letovice  v úterý 25. 11. 2014 zábavné soutěžní odpoledne pro pětičlenná družstva žáků devátých tříd. Naši školu reprezentovala tři družstva deváté třídy. Na sedmi stanovištích hravou a zábavnou formou plnili úkoly z oblasti stavebnictví, elektrooborů a navrhování a výroby keramiky. Ve všech úkolech se odrážela náplň studijních i řemeslných oborů této školy.Z oblasti stavebnictví vytvářeli model domu, sestavovali stavební puzzle, vyzkoušeli si zednické dovednosti a svůj odhad při určování hmotnosti, objemu a rozměrů stavebních materiálů. V keramické dílně každý člen družstva modeloval z keramické hlíny a v ateliéru společnými silami vymalovali nástěnnou malbu. Na stanovišti s elektrodovednostmi zapojovali elektrické obvody.

Celkem se zúčastnilo 11 týmů. Naši žáci se umístili na 3., 4. a 7. místě. 

           

Mgr. Oldřiška Štoudková

třídní učitelka

fotogalerie zde ...Ve čtvrtek 27. 11. 2014 čekala na žáky 7. a 9. třídy další zajímavá výuka na Gymnáziu Svitavy.

V rámci druhého projektového dne si sedmáci pod vedením Mgr. Michala Střeštíka zahráli na biology a pomocí stereoskopické lupy objevovali svět členovců a ploštěnců. V průběhu tří vyučovacích hodin v nové biologické laboratoři zkoumali tvar těla ploštěnky a její reakce na světlo a tmu. Dalším pozorovaným živočichem se stalo saranče, zde podrobně sledovali kousací ústní ústrojí, stavbu složeného oka a stavbu končetin. Posledním objektem zkoumání se stal pokoutník domácí, žáci měli za úkol spočítat oči pavouka a prozkoumat snovací žlázy na zadečku.

Žáci deváté třídy si vyzkoušeli novou fyzikální laboratoř. Společně s Mgr. Pavlem Brázdou se ponořili do světa elektřiny a polovodičů. Nejprve sestavili jednoduchý obvod, jehož součástí byl zvonek, a pokusili se odhadnout, jakým způsobem zvonek funguje. Dalším úkolem bylo sestavení jednoduchého poplachového zařízení. Druhá část projektového dne byla věnována polovodičům. Žáci prozkoumávali LED diody a učili se zapojovat fotorezistor a tranzistor.

I druhý projektový den byl velice zajímavý a všichni žáci se těší na jarní pokračování

fotogalerie zde ...

 

První adventní neděli 30. listopadu 2014 se všichni Březovští sešli na zdejším slavnostním rozsvěcování vánočního stromku.

O kulturní program se nemalou měrou opět zasloužili žáci naší školy se svými učiteli a vychovatelkami.

V průběhu října a listopadu se v hodinách Pv a Vv připravovaly drobné dárky k prodeji a v hodinách Hv se trénovaly koledy.

Zaznělo celkem deset vánočních písní. Na závěr nechyběla Tichá noc v podání žákyň 9. třídy, jejichž trojhlas ukončil prezentace žáků naší základní školy.

fotogalerie zde ...