ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
LITERÁRNÍ BESEDA | 05.05.2015V úterý 5. května 2015 se žáci 3.B a 4. třídy zúčastnili literární besedy v místní knihovně.

Spisovatelka Vendula Borůvková jim poutavě vyprávěla o své nové knížce pro děti s názvem Annie a Berlepsové, jejíž děj se odehrává v exotickém prostředí v malajském vnitrozemí.

V druhé časti besedy si pak děti vyrobily vlastní talisman pro štěstí.

fotogalerie zde ...

Lidice | 07.05.2015
Exkurze žáků 9. třídy do památníku Lidice - připomínka 70. výročí od konce 2. světové války

 

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 uplynulo přesně 70 let od podpisu kapitulace německé armády. Svět si oddechnul, skončila 2. světová válka, nejstrašnější válečný konflikt 20. století. Hrůzy, které se během šesti let války odehrály, nesmí být nikdy zapomenuty. Naši žáci si tuto historickou událost připomněli 12. 5. 2015 exkurzí do památníku Lidice a do Národního památníku hrdinů heydrichiády při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici. V rámci projektu Poznáváme své sousedy se s naší historií seznamovali též přátelé z rakouského Grossweikersdorfu.

V Lidicích žáci absolvovali  interaktivní program, prohlédli si památník a prošli se po teritoriu obce vypálené  nacisty dne 10. 6. 1942. Seznámili se se životem lidí této malé hornické vesnice v době předválečné i za protektorátu a prohlédli si nově postavené, poválečné Lidice.

Exkurze pokračovala v Praze v kostele sv. Cyrila a Metoděje, v jehož kryptě se až do odhalení nacisty schovávali parašutisté, kteří připravovali a následně uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. I zde mohli žáci na vlastní kůži pocítit utrpení, která zažívali lidé během 2. světové války.

Doufejme, že na to, co žáci viděli a slyšeli, nikdy nezapomenou a budou tyto informace šířit dál, aby se hrůzy světové války už nikdy neopakovaly.fotogalerie zde ...

Žáci 1. a 2. stupně naší ZŠ si společně se svými vyučujícími připomněli dne 7. května 2015 již 70. výročí konce nejtragičtějšího celosvětového válečného konfliktu.

Položením kytice živých květů k pomníku složily žákyně  9. třídy Tereza Švancarová a Eva Drdlová hold všem nevinným obětem a poklonily se jejich památce.Soutěž mladých zdravotníků

Dne 12. května 2015 mohli žáci navštěvující Zdravotní kroužek zúročit svoje vědomosti a dovednosti v okresní soutěži Mladý zdravotník ve Svitavách.

Soutěžící družstva porovnávala svoje síly v těchto disciplínách:

1.      Praktické provedení první pomoci standardními a improvizovanými prostředky

2.      Obvazová technika

3.      Doprava postižených

4.      Znalosti o ČČK a obecné znalosti ze zdravovědy

Naši mladí zdravotníci přistupovali k plnění všech úkolů velmi zodpovědně, a tak skončili na 4. místě. S ohledem na to, že ostatní družstva soutěžila ve Svitavách již poněkolikáté, byli naši soutěžící na svůj úspěch právem hrdí

Dopravní výchova | 13.05.2015

Ve středu 13. května 2015 žáci 3.A navštívili dopravní hřiště ve Svitavách, kde proběhla praktická výuka se zaměřením na dopravní značky a zvládnutí pravidel silničního provozu.

Její nezbytnou součástí byla dovednost jízdy na kole nebo koloběžce.

Po návratu do školy projekt pokračoval programem na interaktivní tabuli, kde si žáci ověřovali své znalosti při řešení testů a dopravních situací.

Děti se také zaměřily na poskytnutí první pomoci a zopakování důležitých telefonních čísel.

V rámci výtvarné výchovy pod rukama třeťáků vznikaly zajímavé koláže na téma Bezpečnost silničního provozu.

Nejlepší řešitelé testu ze silničních pravidel byli odměněni diplomem.

Právo na každý den | 14.05.2015Dne 14. května 2015 se žáci 9. třídy Vendula Pokorná, Tereza Švancarová, Tomáš Cejp a Matěj Klemša zúčastnili 14. ročníku soutěže, která je zaměřená na znalosti z oblasti občanského, rodinného, trestního a pracovního práva. Každé čtyřčlenné družstvo obdrželo předem připravené archy s otázkami, na něž žáci společně písemně odpovídali. V druhé části jim byla představena modelová situace z běžného života. Jak se zachovat v případě, kdy sice můžeme zvítězit, ale jen díky nerespektování a neplnění předchozích dohod.

Odborná porota složená ze zástupců MěÚ Svitavy, orgánů justice a Policie ČR ocenila kvalitní znalosti našich žáků a odměnila je celkovým 3. místem.


fotogalerie zde ...
Školní akademie | 19.05.2015

V úterý 19. května proběhla v sále kulturního domu přehlídka uměleckých vystoupení žáků školy Školní akademie.

Do posledního místa zaplněné hlediště sledovalo vystoupení zástupců všech tříd školy. Na jevišti se představil třeba Karel Gott, skupiny Beatles a Abba, zazněly melodie z filmu Ať žijí duchové a pohádky Princové jsou na draka, vystoupil kroužek aerobicu, nechyběly ani moderní tance a dramatické kousky, zaujala netradiční módní přehlídka a… to zdaleka nebylo všechno.

Závěr Akademie patřil deváťákům, kteří se rozloučili s učiteli a seznámili publikum se svými dalšími životními kroky. Součástí akce byl i prodej zdobených perníčků a výstava výtvarných prací. Za rok na shledanou…

Atletický trojboj  | 29.05.2015pátek 29. 5. 2015 se ve sportovním areálu na školním hřišti na Dlouhé uskutečnil již XV. ročník  Atletického trojboje“, kterého se zúčastnili žáci naší  základní školy, žáci  ze  Brněnec, Moravská Chrastová, ZŠ Radiměř a  ZŠ Vítějeves.  Závodilo  se  ve třech atletických disciplínách:  v běhu na 50 nebo 60 m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem nebo granátem. Každou školu reprezentovalo 16 nejlepších sportovců, vždy 2 chlapci a 2 dívky v jednotlivých kategoriích.

 

Za naši školu startovali tito žáci :

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1.- 3. třída

            Kadlecová Eva, Ondrová Kateřina, Jukl Hynek a Kroupa Dominik. Obsadili 2. místo.

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4.– 5. třída

            Juránová Eliška, Krátká Natálie, Karlík Jakub a Pelíšek Daniel.

Obsadili 1. místo.

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída

            Leksová Kateřina, Švancarová Zuzana, Svoboda Jan a Valtr Zdeněk. Obsadili 1. místo.

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída

            Pokorná Vendula, Šebelová Karolína, Kalas Miloslav a Zapletal Josef. Obsadili 1. místo.

            V celkovém pořadí obhájili žáci naší školy 1. místo, na 2. místě se umístila ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová, na 3. místě ZŠ Radiměř a na 4. místě ZŠ Vítějeves . Všem patří pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

            Umístění našich:

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1.- 3. třída

            2. místo – Kateřina Ondrová, 5. m. Dominik Kroupa, 7. m. Hynek Jukl,  

            12. m. Eva Kadlecová

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4.– 5. třída

1. místo – Jakub Karlík, 2. místo – Eliška Juránová, 4. m. Daniel  

    Pelíšek, 5. m. Natálie Krátká

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída

            1. místo – Kateřina Leksová, 2. místo – Jan Svoboda, 5. m. Zdeněk 

              Valtr, 8. m. Zuzana Švancarová

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída

            3. místo – Miloslav Kalas, 4. m. Karolína Šebelová, 5. m. Josef  Zapletal,

              8. m. Vendula Pokornáfotogalerie zde ...

Žák 7. roč. Petr Gracias jako jediný úspěšný druhostupňový řešitel školního kola Pythagoriády reprezentoval naši školu v okresním kole této matematické soutěže. Vyřešil 9 úkolů, a zařadil se tak mezi úspěšné řešitele. Obsadil 7. – 11. místo. Blahopřejeme!

V uplynulém měsíci proběhlo závěrečné kolo čtyřkolové přírodovědné soutěže. Nejlepšího výsledku dosáhly Gabriela Kubíčková (8. roč.) a Tereza Švancarová (9. roč.), obě obsadily 5. příčku.

V celkovém hodnocení se naši žáci neumístili na předních pozicích, a to především z důvodu neúčasti v jednom z kol soutěže.

Poděkování za reprezentaci školy patří Valeriji Šufanovi, Simoně Kopecké (4. roč.), Elišce Juránové, Leoně Dvořáčkové (5. roč.), Sáře Myškové, Viktorii Pavlasové (6. roč.), Petru Graciasovi, Zuzaně Švancarové (7. roč.), Gabriele Kubíčkové, Anně Volečkové (8. roč.), Petře Švancarové a Tereze Švancarové (9. roč.).

Fíha dýha | 29.05.2015

Příjemným překvapením byl pro nás e-mail od pořadatelů soutěže Fíha dýha. Odborná porota vyhodnotila výrobek Filipa Hnáta jako nejlepší a Petra Graciase jako druhý nejlepší v konkurenci žáků z celé republiky. Filip získal hlavní cenu, kterou jsou vstupenky pro 35 žáků do zábavného parku Mirakulum. Petr se může podívat do Mirakula s celou svou rodinou.

 Z úspěchu máme velkou radost a chlapcům gratulujeme!

V Husových stopách  | 29.05.2015V Husových stopách – 600 let od upálení Mistra Jana Husa (1415 – 2015)

 Jan Hus se stal jedním z největších Čechů všech dob. Jeho životní příklad po staletí inspiruje k následování. Husův popel byl rozmetán do Rýna, přesto jeho učení a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují celé národy a společenství.

Hus po sobě zanechal stopy. Tyto stopy – hodnoty – nám v české zemi leží pod nohama, a my je můžeme ignorovat a přehlížet, ale stále zde jsou. Můžeme je také pošlapat tím, že jimi v srdci pohrdneme kvůli tomu, že jsou příliš staré a do dnešní doby se nehodí. Nebo se k těmto hodnotám můžeme přihlásit a postavit se na ně tím, že jim uvěříme a začneme je následovat svým každodenním životem.

Husí stopy Jana Husa ukazují na určitou symboliku, kterou on sám často a rád používal, když o sobě mluvil jako o hloupé huse. Například napsal, že ačkoli je husa pták domácí, hloupý a nelétavý vysoko, přesto se nedal zastrašit klatbou a začal létat. A kvůli jeho odvážnému příkladu začali létat i jiní ptáci, kteří se do té doby neodvážili vzlétnout.

ZŠ Březová nad Svitavou se zapojila do vzdělávacícho projektu "Husovy stopy". Níže uvedené stopy budou umístěny na viditelné místo, kde se s nimi můžete seznámit. Jejich součástí je i interaktivní QR kód, který si žáci můžou načíst do tabletu či smartphonu a poté se seznámit s podrobnostmi o odkazu myšlenek Mistra Jana Husa.

Více na: http://www.husovystopy.cz/


Věděli jste:


…že Hus byla spíše přezdívka než jméno betlémského kazatele?

Hus je staročeská podoba slova husa. Studentu Janovi nespíše dali tuto přezdívku jeho spolužáci na univerzitě kvůli jeho původu z Husince.


…že si Jan Hus v mládí koupil odpustek?

Pozdější bojovník proti odpustkům ještě jako student podlehl kampani a obětoval poslední čtyři groše na získání této milosti.

 

 
… jaká byla životní úroveň mistra Jana Husa?

Z funkce betlémského kazatele plynul Husovi pravidelný plat, který mu umožňoval středně slušné živobytí.

… že do Betlémské kaple se vešlo až 3000 lidí?

Jde o odhad, který se zakládá na podlahové ploše kaple, dosahující asi 800 metrů čtverečních.

 

 


… jak žil Jan Hus ve vyhnanství na venkově?

Více času než kázání v otevřené krajině jižních Čech Hus věnoval spisovatelské práci.

 


… že Jan Hus nepřijel do Kostnice se Zikmundovým glejtem?

Zikmund Husovi průvodní list přislíbil, Hus ale nečekal na jeho doručení a vydal se na cestu bez něj. Do ruky ho dostal až po příjezdu do Kostnice.


…že král Zikmund neměl původně v úmyslu nechat Husa upálit?

Zikmund doufal, že Jan Hus odvolá názory, které mu byly vytýkány, což uklidní situaci v církvi i v Českém království.

 

 

…že v Kostnici byly připraveny dvě verze rozsudku nad Husem?

Jedna měla platit pro případ, že by odvolal své učení, druhá pro případ, že setrvá při svých „bludných“ názorech.fotogalerie zde ...