ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů

Při každoročním rozhodování žáků 9. třídy hrají důležitou roli "přehlídky" středních škol a učilišť. Ani letos proto žáci 9. ročníku ZŠ Březová nemohli chybět na této povedené akci, která se konala 2.října a byly na ní zastoupeny školy zejména z Pardubického kraje, ale také Jihomoravského a Královéhradeckého.

Kromě množství informačních materiálů dostali žáci vyčerpávající odpovědi na své všestranné otázky a celá akce přispěla k tomu, že i dosud váhající a nerozhodnutí získali inspiraci pro jeden z nejdůležitějších životních kroků.
Dne 9.října se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze pořádané Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje do VOŠ a SŠ Vysoké Mýto,  kde si prohlédli areál střední školy a prostory učňovského výcviku, prostřednictvím geocachingu se dozvěděli zajímavé informace o škole a oborech, na vlastní kůži si mohli vyzkoušet dovednosti instalatéra, zedníka, truhláře a dalších oborů.

celá fotogalerie zde ...

Nová fasáda | 17.10.2013


 


V průběhu měsíce října 2013 pokračovaly práce na opravě tělocvičny. Zateplená budova se oblékla do nové fasády, a prosvětlila tak ponurý prostor školního dvora.

Za kvalitně odvedené dílo děkujeme panu Jiřímu Henslovi.

celá fotogalerie zde ...Ve dnech 18. a 19. října navštívil učitelský sbor kolegy z partnerské dolnorakouské školy IBHS Großweikersdorf. Během dvou dnů jsme měli možnost získat představu o tom, jak probíhá vyučování a příprava na něj ve škole v zahraničí, v čem jsou naše školy podobné a odlišné a srovnali jsme také materiální zázemí obou škol.

Společnou diskuzí a prostřednictvím hospitačních činností jsme mohli srovnávat jednotlivé vzdělávací systémy a pozorně sledovat rozmanité vyučovací metody a formy výuky. Díky návštěvě jsme měli jedinečnou příležitost uvědomit si význam kvalitní jazykové vybavenosti, neboť komunikace mezi vyučujícími a žáky probíhala pouze v němčině nebo angličtině.

Ke sblížení obou stran a vzájemnému předávání poznatků napomohly též společné výlety do města Tulln a do rakouského hlavního města Vídně.

V Tullnu jsme navštívili minoritský klášter, v němž sídlí muzejní komplex Tullner Museen. Jeho rozsáhlé expozice mapují historii města. Zhlédli jsme i stálou výstavu největšího rakouského malíře a grafika Egona Schieleho. Muzeum věnované tvorbě tohoto impresionistického malíře je umístěno v historické budově bývalého vězení. V centru města se zachovaly početné stavební památky z období středověku a z doby římské. Římané tady měli tábor a přístaviště s názvem Comagena. Podle legendy o Nibelunzích se zde Krimhilda poprvé setkala s Etzelem.

Ve Vídni se největšímu zájmu těšil vznešený Hofburg s neobyčejnou výstavou věnovanou císařovně Sisi. Maximálně jsme využili možnosti nahlédnout do skutečného života Sisi a vidět řadu osobních předmětů, které dokládaly její vřelý vztah k milované rodině a postupné přilnutí k Uhrám. Ve Stříbrné komnatě jsme byli okouzleni stříbrným nádobím, jež bylo používáno jak pro běžné účely, tak pro slavnostní příležitosti. Rafinovaně zdobený porcelán sloužil na císařském dvoře pouze k ozdobě stolu.

Prohlídku Vídně završila návštěva Dunajské věže. Věž je vysoká 252 m a pyšní se dvěma rychlovýtahy, které nás za 35 s vyvezly do otáčející se vyhlídkové restaurace. Z výšky 165 m jsme měli hlavní město jako na dlani a mohli jsme obdivovat další významné vídeňské památky.

S rakouskými přáteli jsme se rozloučili v Grossweikersdorfu v ateliéru významného malíře Petera Schneidera. Jeho roční kalendáře a grafiky zdobí od roku 2010 naši základní školu.

Načerpané poznatky, nové zkušenosti a nádherné turistické zážitky využijeme nejen v běžné výuce, ale též během projektových dnů věnovaných našim rakouským přátelům.

celá fotogalerie zde ...

 


Ve čtvrtek 24. října  se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili projektového dne na Gymnáziu Svitavy. V rámci školního projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ si žáci vyzkoušeli výuku zeměpisu a chemie trochu jinak.

Žáci se na gymnáziu rozdělili do dvou skupin. Sedmáci se pod vedením Mgr. Jana Richtra učili zacházet s GPS navigací. V průběhu tří hodin absolvovali teoretickou přípravu v učebně a poté si v areálu gymnázia získané dovednosti ověřili. Na základě zadaných souřadnic určovali body a zaznamenávali je na mapě.

Deváťáci se po teoretické přípravě přesunuli do chemické laboratoře a pod vedením Mgr. Jiřího Macha si v praxi vyzkoušeli redoxní a exotermní chemické reakce.

Výuka zeměpisu i chemie byla pro všechny velmi zajímavá a již se těší na 12. prosince, kdy bude projekt pokračovat.

celá fotogalerie zde ...

Technohrátky | 30.10.2013


Již sedmý díl Technohrátek, projektu na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji, hostila ve čtvrtek 30. 10. Střední škola zahradnická a technická Litomyšl. Jako obvykle se žáci seznámili se všeobecnými informacemi a učebními obory školy a na stanovištích technických a zahradnických oborů zhlédli a vyzkoušeli si práce s těmito obory spojené. Na závěr nechyběla ani tradiční soutěžní hra „Hej Ty, víš to?!“.


celá fotogalerie zde ...