ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajůPrvní advetní neděli 1. prosince proběhlo slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu na Moravském náměstí. Součástí kulturního programu byli i žáci základní školy, kteří za doprovodu paní učitelky Zdeňky Drápelové a pod taktovkou paní učitelky Jaroslavy Jiráčkové zazpívali sérii koled a jistě tak přispěli k navození vánoční atmosféry.

celá fotogalerie zde ...


Mikulášská nadílka | 05.12.2013Dne 5. prosince žáci 9. třídy připravili pro své spolužáky Mikulášskou nadílku. Mikuláše doprovázel strašlivý čert, kterého musel krotit anděl a skupina roztomilých čertic. Hodným dětem rozdali za písničku nebo básničku sladkou odměnu. No a těm zlobivým začernily čertice obličej.


celá fotogalerie zde ...Dne 10. prosince 2013 navštívili žáci 6. třídy Městské muzeum a galerii v Poličce, kde se konala interaktivní výstava přibližující život našich předků. Ta byla v letošním roce rozšířená o část zachycující život Keltů v našem regionu.

Při příchodu do místnosti návštěvníky zaujal obrovský mamut. Jejich pozornosti neušel ani kovolitec z doby bronzové a keltský bojovník se svou ženou.

Po poutavém výkladu o životě v pravěku a na počátku starověku se žáci chopili replik zbraní a nástrojů, které pravěcí lidé používali při lovu, výrobě předmětů denní potřeby či vaření pokrmů. Vyzkoušeli si drcení obilí, tkali na vertikálním stavu, oblékli se do keltského oděvu nebo se podepsali ve staroslověnském písmu – hlaholici.

Zábavná a hravá forma výstavy Od doby kamenné do doby slovanských hradišť tak nezapomenutelným způsobem doplnila vědomosti mladých historiků o dovednosti týkající se prvního období lidské společnosti.


celá fotogalerie zde ...Ve středu 11. prosince zavítal mezi žáky druhého stupně pan Karel Kocourek, aby jim zpestřil hodinu anglické konverzace besedou o západní části USA.

Díky videoprojekci tak mohli zavítat do států jako Colorado, Arizona nebo Utah. Navštívili některá ze známých měst, Los Angeles, San Francisco, San Diego, a poznali jejich zajímavá místa, např. Hollywood, Golden Gate Bridge a Mořský svět. Opomenuty nezůstaly ani přírodní krásy, Grand Canyon, největší kaňon na světě vytvořený řekou Colorado, nebo Yosemitský národní park proslulý žulovými skalisky, sekvojovými lesy a vodopády.Žákyně 8. třídy Petra Švancarová dosáhla vynikajícího úspěchu ve své postupně se rodící pěvecké kariéře. V 7. ročníku celostátní pěvecké soutěže s mezinárodní účastí ČESKO ZPÍVÁ 2013 získala bronzovou příčku.

Jako výrazný talent byla proto Petra dne 2. prosince 2013 přijata paní náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Ing. Janou Pernicovou. V příjemném prostředí nejprve Petra představila svůj dárek – natočené CD, poté seznámila paní náměstkyni s prvními pěveckými krůčky, s výraznými dostavujícími se úspěchy a částečně poodhalila tvůrčí i životní plány do budoucna.

celá fotogalerie zde ...Díky výukovým programům Ekocentra Paleta Pardubice se stali i letošním školním roce žáci 6. a 7. třídy účastníky aktivit spojených s ekologickou výchovou.

V rámci programu Nákupy s rozumem bylo jejich úkolem uvědomit si vznik odpadů a důležitost předcházení jejich vzniku. Multikulturní program Civilizace přenesl žáky na ostrov, jehož se stali původními obyvateli, a byli tak nuceni nést zodpovědnost za své rozhodování a činy vůči vývoji zdejší civilizace a způsobu života dalších generací.


celá fotogalerie zde ...Ve čtvrtek 12. prosince navštívili žáci 7. a 9. třídy již podruhé Gymnázium Svitavy, aby si v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ opět vyzkoušeli výuku zeměpisu a chemie pod vedením pedagogů gymnázia.

Na sedmáky čekala výuka zeměpisu. První hodinu se pod vedením Mgr. Hany Brýdlové učili orientovat na mapě, počítali vzdušné vzdálenosti a pomocí rejstříku vyhledávali města a přiřazovali je k příslušným státům a světadílům. Nechybělo ani měření azimutu pomocí buzoly. V dalších dvou hodinách je Mgr. Ditta Kukaňová seznámila s využitím mapových serverů. Pomocí počítačových programů plánovali výlety, vyhledávali nejrychlejší a nejvýhodnější trasy pro cíle svých cest.

Mgr. Jiří Mach si pro deváťáky připravil hodiny chemie. Po teoretické přípravě – sestavování modelů molekul některých uhlovodíků pomocí stavebnice – se žáci přesunuli do chemické laboratoře. Zde si vyzkoušeli rozpustnost látek v polárních a nepolárních rozpouštědlech a hořlavost některých alkanů a alkynů.

Další dva projektové dny, které žáky čekají v únoru a březnu, se budou týkat přírodopisu a fyziky.

celá fotogalerie zde ...