ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Atletický trojboj  | 14.06.2013pátek 14. 6. 2013 se na školním hřišti na Dlouhé konal IX. ročník  Atletického
trojboje“, kterého se zúčastnili žáci naší základní školy, žáci ZŠ Vítějeves  a ZŠ Moravská Chrastová. Závodilo se ve třech atletických disciplínách: v běhu na 50 nebo 60 m, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem nebo granátem. Každou školu reprezentovalo 16 nejlepších sportovců, vždy 2 chlapci a 2 dívky v jednotlivých kategoriích.

 

Za naši školu startovali tito žáci :

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1.- 3. třída

            Krátká Natálie, Doležalová Lenka, Pelíšek Daniel a Karlík Jakub. Obsadili 1. místo.

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4.– 5. třída

            Pavlasová Viktorie, Leksová Kateřina, Svoboda Jan a Valtr Zdeněk. Obsadili 1. místo.

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída

            Pokorná Vendula, Šebelová Karolína, Ševčík Karel a Zapletal Josef. Obsadili 1. místo.

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída

            Dvořáčková Lenka, Farská Saša, Ducháček Jan a Pešl Lukáš. Obsadili 1. místo.

 

            V celkovém pořadí obhájili žáci naší školy 1. místo, na 2. místě se umístila ZŠ Vítějeves a na 3. místě ZŠ Moravská Chrastová. Všem patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.

 

            Umístění těch nejlepších:

 

MLADŠÍ ŽÁCI I.: 1. – 3. třída

            3. místo – Natálie Krátká

MLADŠÍ ŽÁCI II.:  4. – 5. třída

1. místo – Jan Svoboda, 3. místo – Zdeněk Valtr

STARŠÍ ŽÁCI I.: 6. – 7. třída

1. místo – Karolína Šebelová, 3. místo – Vendula Pokorná

STARŠÍ ŽÁCI II.: 8. – 9. třída

1. místo – Jan Ducháček, 2. místo – Lukáš Pešl

celá fotogalerie zde ...

Projekt E-DUR  | 14.06.2013Zelený ostrov

 

V rámci projektu E-DUR se dne 14. června 2013 žáci 1. až 4. třídy věnovali části nazvané Zelený ostrov.

V dnešním přetechnizovaném světě je nezbytné současně přemýšlet o minulosti i budoucnosti veškerého života na planetě Zemi.

Na počátku příběhu se děti převtělily do podoby semínek a pavoučků. Po výbuchu sopky na ostrově Krakatau jsou tyto organizmy jedinými nositeli návratu života. Prací s mikroskopem žáci zjistili, že se jednotlivá semínka tvarově liší, a zvolili si to, které je zaujalo nejvíce. Pod vlivem relaxační hudby si uvědomovali fáze růstu rostlinky a těšili se, v jakou krasavici rozkvetou.

Poté se mladí přírodovědci postupně seznamovali s nejznámějšími druhy pavouků. Ti se na ostrov dostali pomocí neuvěřitelně pevných hedvábných vláken nesených větrem, začali tu tkát sítě a očekávali přílet drobných mušek.

V závěru smysluplného projektového dne si žáci vyrobili svého vlastního pavoučka. Nesměli opomenout nejen jeho tělesnou stavbu, ale též poznatek, že pavouci mají osm kráčivých končetin.

celá fotogalerie zde ...

Zlatá nit | 14.06.2013

Zlatá nit – tak je označena část projektu E-DUR věnovaná Slunci. Žáci 5. až 7. třídy si dne 14. června 2013 připomněli extrémní klimatické jevy. Cílem této aktivity bylo kritické zkoumání stále častějších extrémních klimatických jevů na území naší republiky.

Třídy byly rozděleny do pěti skupin.  Každá z nich dostala jednu fotografii a pokoušela se odhadnout, co fotografie znázorňuje, co se asi stalo, odkud pochází,  jak  tento  jev  nazýváme , jaké    příčiny a důsledky. Šlo konkrétně o tyto extrémní  klimatické jevy – sněhová kalamita a laviny, extrémní sucho, povodně a vichřice/tornádo.

Na závěr se žáci společně zamýšleli nad tím, jak mohou současné problémy životního prostředí v budoucnu ovlivnit atmosféru, počasí i podnebí a jak se chovat, aby Slunce zůstalo naším přítelem.

Udržitelný rozvoj | 14.06.2013

Nejaktuálnějším tématem mladých lidí v tomto věku je téma zvuk nebo hluk? Na základě fyzikálních pokusů žáci docházeli dne 14. června 2013 k závěru, že nejčastějšími zdroji hluku jsou doprava, průmysl, stavební činnost, hudba a bydlení. Poslední dva zdroje přitom můžeme sami regulovat. Každý jednotlivec by si měl chránit svůj sluch před nadměrným hlukem spojeným s provozem domácích spotřebičů nebo s hudební produkcí. Národním nešvarem se totiž stává neutuchající hudba. Lidé si na ni zvykli a už ji ani nevnímají. Odborníci však upozorňují, že jde o tzv. hudební smog, který člověku systematicky ubližuje.

Nepříjemným zdrojem hluku je dnes v Březové nad Svitavou i stavební činnost při budování čistírny odpadních vod a zvyšující se automobilová doprava na silnici 1. třídy spojující Svitavy a Brno.

Technohrátky | 19.06.2013

        

Ve středu 19. 6. 2013 jsme  v rámci projektu zaměřeného na podporu technického vzdělávání a řemesel „Technohrátky“ navštívili Střední odborné učiliště ve Svitavách. Zde jsme se seznámili se všeobecnými informacemi a učebními obory školy a zavítali do dílen, kde jsme zhlédli ukázky pracovních úkonů a některé jsme si sami vyzkoušeli .

Na závěr jsme se zúčastnili soutěže „Hej Ty, víš to?!“, hry typu Kufr, ve které jsme bojovali proti ostatním školám. Odpovídali  jsme na otázky související se SOU Svitavy a jeho obory a získali  3. místo.

celá fotogalerie zde ...celá fotogalerie zde ...

Ve čtvrtek 20. 6. 2013 se konal na školním hřišti na Dlouhé XIX. ročník Školní
olympiády, které se zúčastnilo 16 žáků 5. ročníku, 17 žáků 6. ročníku, 17 žáků 7. ročníku a 13 žáků 8. ročníku. Žáci 9. ročníku pomáhali rozhodčím.

            Soutěžilo se ve čtyřech atletických disciplínách -  běhu na 60 m a 200 m, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a v doplňkové disciplíně - v hodu na plechovky. Závodníci byli rozděleni do dvou kategorií: I. kategorie  V.-VI. třída, II. kategorie VII.- VIII. třída. Chlapci a dívky byli hodnoceni samostatně.

             Po absolvování všech disciplín se vybrané čtveřice každé třídy utkaly ve štafetovém běhu na 4x60 metrů.

            Olympiáda proběhla za krásného slunečného počasí bez úrazů, ve sportovním duchu.

            Zde jsou výsledky těch nejlepších:

pro zobrazení výsledků klikni zde ...Dne 21. června 2013 se uskutečnilo soutěžní dopoledne pod záštitou BVK, a.s. Měření sil probíhalo v areálu starého Brněnského vodovodu. Na jednotlivých stanovištích žáci prokazovali znalosti z vodního hospodářství a ověřovali si svůj logický úsudek. Jako nejobtížnější se projevily dva zapeklité úkoly: rozlišování složení různých typů vod a
 výpočet, kolik m3 vody denně spotřebují obyvatelé obce Banín včetně podnikatelských subjektů. Soutěžící dvoučlenné hlídky z naší a vítějeveské školy se snažily o co nejlepší výkony i v oblasti sportovní. Kolik úsilí je třeba vyvinout při přenášení vody v rukou nebo při pumpování objemu vody ve stanoveném časovém limitu!

Zajímavé dopoledne bylo zakončeno exkurzemi do obou Březovských vodovodů. První byl budován v letech 1911 až 1913, druhý přibyl v roce 1975. Nejzajímavější informací se stal součet průměrného objemu vody z obou přivaděčů. Ten dnes převyšuje hodnotu 1 000 litrů za sekundu.

Poděkování za zdařilou akci patří paní Folkmanové a celému kolektivu zaměstnanců BVK, a.s.

celá fotogalerie zde ...

 


Poslední školní den patřil již tradičnímu rozloučení se s žáky 9. třídy, kteří v pátek 28. června 2013 společně se svými rodiči, přáteli a pedagogy zavítali na místní městský úřad.

Zde jim byla panem starostou Mgr. Martinem Kissem, paní ředitelkou ZŠ Mgr. Bohuslavou Zelenou a třídní učitelkou Mgr. Janou Illovou slavnostně předána vysvědčení s pamětními listy školy.

celá fotogalerie zde ...