ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajůVe středu 6. března 2013 se žáci druhého stupně zúčastnili pod vedením odborného lektora Martina Hornycha besedy týkající se problematiky HIV/AIDS. Dozvěděli se základní informace o prevenci, přenosu a testování, aktuální počty nakažených v ČR i ve světě a vyslechli si životní příběh HIV pozitivního lektora.

Beseda, která je doporučována Státním zdravotním ústavem, byla pro žáky přínosná.Ve dnech 20. a 21. března 2013 se v Chrudimi uskutečnilo Krajské kolo přehlídky školních dětských pěveckých sborů. První den se konala soutěž sborů ze ZŠ, druhý den soutěž sborů ze ZUŠ a ZŠ s rozšířenou hudební výchovou. Členy poroty byli Karel Štrégl, sbormistr pěveckého sboru Carmina v Rychnově nad Kněžnou, Jaroslava Macková, teoretička a dlouholetá poradkyně v oboru sborového zpěvu a Petr Lukáš, sbormistr Loučňáčku z Loučné nad Desnou.

Pěvecký sbor Březováček  byl porotou velmi dobře ohodnocen. Zazpíval bezchybně a při závěrečném ceromoniálu převzal z rukou předsedy poroty stříbrné pásmo. Navíc dostal pochvalu za vynikající výběr repertoáru a obdivuhodné nadšení mladých členů souboru. Soutěžní vystoupení obsahovalo písně lidové Nestarej se, ženo má a Koupil jsem si kozu a skladby s názvy  Proč?, Bouřka, Barevný svět a Pět ježibab.

Poděkování za nádherný úspěch patří  všem  členům Březováčku, sbormistru Mgr. Daně Pražákové a za hudební doprovod paní Marcele Černé.


celá fotogalerie zde...Dne 22. března 2013 řešili žáci 4. a 5. třídy a všech tříd 2. stupně úlohy tradiční soutěže Matematický klokan. Žáci rozděleni podle věku do třech kategorií měli za úkol odpovědět na 24 testových otázek, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností.

Noc s Andersenem | 25.03.2013pondělí 25. března 2013 se žáci 6. třídy jako mávnutím vrbového proutku ocitli ve světě pohádek, kterým je provedl největší světový pohádkář, dánský prozaik Hans Christian Andersen.

Všichni přítomní se na literární putování pečlivě připravovali. Nově nabyté vědomosti   o životě tohoto velikána žáci prokazovali při vytváření básní či příběhů obsahujících 5 slov vztahujících se k životu citlivého Dána.

Za vzniklé dojemné příběhy by se ani Andersen nemusel stydět…

Po prezentaci svých literárních počinů se návštěvníci spisovatelova světa vžili do role novinářů, již perem dokončili mozaiku Andersenova života.

Pro dokreslení tragického osudu H. Ch. Andersena nechyběla ani četba jeho pohádek, které uzavřely školní Noc s Andersenem.

celá fotogalerie zde...

Tvůrčí seminář | 25.03.2013Některé žákyně 8. a 9. třídy spojuje zájem o divadelní umění. V letošním školním roce je v nepovinném předmětu Dramatická výchova naplno pohltila hra Pět holek na krku. Rozdílné názory na konečnou podobu jednotlivých postav a následně celého představení byly postupně sjednocovány dne 25. března 2013 na pracovním semináři. Díky otevřené a někdy i vyhrocené diskuzi se seminář protáhl až do pozdních večerních hodin.

celá fotogalerie zde...

Obvodní kolo Coca-Cola Školského poháru 2013 – celorepublikového fotbalového turnaje určeného pro žáky 2. stupně a gymnázií hostila ve středu 27. března 2013 ZŠ Masarykova Polička.

Kromě naší a domácí školy se turnaje zúčastnilo také družstvo ZŠ Bystré. Mužstvo ve složení Pavel Báča, Tomáš Duda, Jan Ducháček, Martin Kiss, Tomáš Kovařík, Pavel Lepka, Michal Kudýnek, Jakub Paclík, Josef Zapletal podlehlo oběma soupeřům (ZŠ Bystré 1:2, ZŠ Masarykova Polička 1:7) a do další fáze turnaje nepostoupilo.