ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Ležáky 42 | 03.05.2011úterý 3. května 2011 zhlédli žáci 8. třídy filmový dokument Ležáky 42 vypravující o malé osadě na Chrudimsku, kde se za 2. světové války začala formovat odbojová skupina, která shromažďovala zbraně proti německému okupantovi.

Emotivně laděný příběh nechal diváky nahlédnout do nelehkého období po atentátu na R Heydricha, během něhož si osud nezáviděníhodně pohrál se životy všech  obyvatel této vesnice.

Dopravní soutěž | 04.05.2011celá fotogalerie zde...

Dne 4. 5. 2011 proběhla v prostorách před školou Jízda zručnosti, druhá, praktická část Dopravní soutěže. Žáci 5. třídy a 2. stupně nejprve absolvovali teoretickou část – řešení dopravních testů, ve kterých odpovídali na otázky týkající se dopravních předpisů a značek. Součtem bodů z testů a bodů z praktické části vzešli vítězové.

 

I. kategorie 5., 6. tř.:                          II. kategorie 7., 8. tř.:

1. místo   Tomáš Kovařík                   1. místo   Ondřej Mrázek

2. místo   Karolína Šebelová              2. místo   Marcel Drdla

3. místo   Saša Farská                        3. místo   Kateřina Šebelová

Mladý zdravotník | 11.05.2011Dne 10. května 2011 odjelo pět žákyň 5. třídy, které na naší škole navštěvují Zdravotní kroužek, na okresní soutěž Mladý zdravotník konanou ve Svitavách.

Dívky soutěžily ve čtyřech disciplínách souvisejících s ošetřením a přepravou raněných.

Poté na třech stanovištích řešily úkoly z historie Červeného kříže a poznávaly dopravní značky i léčivé rostliny.

Děvčata se za vřelého povzbuzování svých spolužaček z kroužku, které je do Svitav doprovodily,  nezalekla  přidělených otázek, a v soutěži tak obsadila  4. - 6. místo.Téma menšin žijících v České republice je jistě aktuální a velmi ožehavé. Příležitost získat nové informace a nový pohled na tuto problematiku měli 11. 5. 2011 žáci 8. a 9. třídy díky dvoublokovému souboru přednášek a dokumentů Cesty romské hudby a Díky, že se ptáte. Na závěr žáci vyjádřili do dotazníku svoje postoje a názory k této multikulturní otázce.

Volba povolání | 25.05.2011Svou slohovou prací Truhlářství si Kateřina Štoudková (8. třída) získala ve Svitavách přízeň porotců okresního kola literární soutěže Volba povolání (každoročně vyhlašované pod záštitou Pardubického kraje).

Ti její vynaložené úsilí následně odměnili 1. místem, díky němuž postupuje do krajského kola.I v letošním školním roce se zúčastnili žáci naší školy Přírodovědné soutěže. Tradičně se soutěžilo ve čtyřech kolech: I. kolo: Naši živočichové, II. kolo: Ochrana přírody a ekologie, III. kolo: Mineralogie, geologie a biologie člověka a IV. kolo: Poznávání rostlin.

 Nejúspěšnějšími žáky se stali Anna Volečková – celkové 3. místo, Jan Ducháček – celkové 3. místo, Tomáš Kovařík, Eliška Macháňová, a Tereza Kissová.

Březováček Uničov | 27.05.2011celá fotogalerie zde...


Dětský pěvecký sbor Březováček se ve dnech 27.-29.května zúčastnil celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů
v Uničově.


Cena poroty


Cena poroty dopis
Městečko Uničov leží severozápadním směrem od města Olomouc. Rozkládá se na pomyslné hranici mezi oblastí úrodné Hané a Hrubým a Nízkým Jeseníkem. Jako královské město bylo v roce 1213 založeno moravským markrabětem Jindřichem Vladislavem, který byl bratrem Přemysla Otakara I.

Právě sem ve dnech 27. – 29. 5. 2011 směřovaly kroky nejlepších dětských pěveckých sborů v republice. Po vítězství na krajské postupové přehlídce se ve vynikající formě na této nejvýznamnější  události dětského sborového zpěvu představil i náš školní pěvecký sbor Březováček. Během přehlídkového koncertu zazněly nejúspěšnější skladby jeho repertoáru v pořadí Skřítek, Kvadryán, Pásla Kačenička, Ukolébavka pro 5. B, Učená moucha a Na trakaři. Ve večerním koncertu všech zúčastněných sborů poletovala minoritským klášterem „Učená moucha“ Jaroslava Křičky, za niž obdržel Březováček zvláštní cenu poroty. Nezapomenutelný dojem zanechal závěrečný společný zpěv písní Viva la musica, Tovačovský hatě a Černé oči.

Vystoupení Březováčku na 21. celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů bylo nejvyšším oceněním trpělivé a nesnadné práce všech členů sboru, sbormistryně Dany Pražákové a klavírního doprovodu Marcely Černé.

Jarní besídka | 31.05.2011
celá fotogalerie zde...

úterý 31. května 2011 se v místním Kulturním domě uskutečnila Jarní besídka, na níž se představili žáci 1. stupně.

Děti z 1. třídy vystoupily s veselou písničkou Školníkovy myši.

Pohár a kalich – procházka středověkem je název další písně, jež na besídce zazněla v podání žáků 4. třídy, kteří svým vystoupením všem přítomným připomněli husitskou dobu, zejména její významné osobnosti: Jana Husa, Jana Žižku z Trocnova i krále Zikmunda Lucemburského.

Historickou tematiku vystřídaly rytmické pohyby pohledných „ekologických“ tanečnic z kroužku Aerobiku, které využily plastové lahve jako cvičební pomůcky i kostýmové doplňky.

Žáci 3. třídy zdramatizovali anglickou píseň Old Mac Donald, k níž si v hodinách výtvarné výchovy namalovali kulisy.

Poté dívčí kvintet KVEMET z 5. třídy zahrál na různé hudební nástroje melodickou píseň Pluj, loďko a následně děvčata předvedla svou vlastní taneční choreografii na píseň od Avril Lavigne.

Pásmo básní s názvem Povolání v závěru besídky proměnilo žáky 2. třídy v dospěláky, aby si tak vyzkoušeli, jak by jim to slušelo ve vybraném zaměstnání.

Na besídce nechyběly ani písně pěveckého kroužku Březováček, který byl letos na krajské přehlídce v Chrudimi oceněn Zlatým pásmem.