ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
 

7. dubna 2010 zhlédli žáci 4. – 9. třídy v kině Vesmír ve Svitavách dokumentární film o zachránci 669 životů českých a slovenský židovských dětí během 2. světové války, Nicholasi Wintonovi. Dokument Nicholas Winton – Síla lidskosti, obsahující důležité poselství odsouzení rasistických předsudků, podal žákům návod, jak čelit zlu a bezpráví na osobní úrovni, a poskytl jim informace o tématu holocaustu. Nicholas Winton zachránil před jistou smrtí téměř sedm set židovských dětí tím, že vypravil osm vlakových souprav z okupované Prahy do Londýna. Mnozí ze zachráněných stále žijí a vědí, komu vděčí za život. V rámci programu byl představen vzdělávací projekt „Loterie Života“, který se zaměřuje na nalezení dalších „Wintonových dětí“.

Dne 13. dubna 2010 se Terezka Švancarová (4. třída) zúčastnila krajského kola v recitaci konaného v Domě hudby v Pardubicích.

Neznámé prostředí plné nových tváří i literární přednes před odbornou porotou byly pro Terezku nezapomenutelným zážitkem.

 
Dopravní soutěž 2010 | 15.04.2010
celá fotogalerie zde...


Letošní „Dopravní soutěž“ probíhala v měsíci dubnu ve dvou částech – teoretické a praktické, ve dvou kategoriích. První části – teoretické – se v I. kategorii zúčastnilo 37 žáků a žákyň V. a VI. ročníku, ve II. kategorii pak 35 žáků a žákyň VII. a VIII. ročníku. Jejich úkolem bylo formou testu odpovědět na 20 otázek týkajících se dopravních předpisů, značek a situací na komunikacích a křižovatkách.

Druhou částí byla „Jízda zručnosti“ na kole, která proběhla ve středu 21.4.2010 před školou. Na osmi překážkách – jízda v brance, koridor, složený koridor, osmička, slalom, slalom mezi brankami, přenesení pohárku, zastavení na metě – si 27 žáků obou kategorií poměřilo své síly a cyklistické schopnosti.

Jako rozhodčí se i letos osvědčili žáci 9. třídy pod vedením p. uč. Oldřišky Štoudkové. Soutěž proběhla bez nehod a zranění, za krásného slunečního dne.

 

Dne 19. 4. 2010 se zúčastnili žáci 2. stupně v kině Vesmír výukového pořadu Česká republika, země známá, neznámá. Program přibližuje divákům utajená místa naší země, ukazuje zvířata a rostliny, které se na našem území vyskytují, seznamuje s českými tradicemi a zvyky a nabízí mnoho další zajímavých a užitečných informací o Čechách, Moravě a Slezsku. Pořad je součástí populárně-naučného, přírodovědně zeměpisného projektu Planeta Země 3000.

 
Den Země s vodárnami | 20.04.2010
 celá fotogalerie zde...

Žáci 8. t��ídy se dne 20. dubna 2010 v rámci Dne Země zúčastnili spolu se žáky ZŠ Vítějeves úklidu v ochranném pásmu vodovodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou. Den pořádaly Brněnské vodárny a kanalizace a firma Josefa Šindlera ml. Úklid probíhal v katastrech Březová nad Svitavou, Muzlov, Radiměř, Lavičné a Banín.

Žáci pod vedením paní učitelky Oldřišky Štoudkové a pana učitele Radima Švancary se rozdělili na dvě skupiny. Jedna sbírala odpadky podél silnice od obce Radiměř směrem k Muzlovu, druhá skupina uklízela od Dlouhé k Muzlovu. Žáci ZŠ Vítějeves směřovali od obce Lavičné také k Muzlovu. Po setkání se všichni občerstvili a společně si opekli párky. Byl vyhodnocen nejpozoruhodnější nález, čímž byl zarámovaný obraz.

Aktivní účast na zlepšení životního prostředí vybízela žáky k ohleduplnému chování k přírodě a sloužila k připomenutí svátku Dne Země, který se každoročně slaví 22. dubna jako ekologicky motivovaný den, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a na nutnost jeho ochrany.

Tato akce byla první částí projektu, na který naváže 24. června soutěžní setkání obou základních škol.

Den Země | 22.04.2010
 
celá fotogalerie zde...

22. duben je den věnovaný planetě Zemi. Jako oslava tohoto svátku se pořádají po celé zemi různé akce zaměřené na poznávání přírody, environmentální problémy světa apod. V dnešní době slaví Den Země více než miliarda lidí na celém světě. Naše škola není výjimkou.

Už 20. dubna se vydala 6. třída uklízet do zahrad areálu MŠ, 7. třída navštívila ve Svitavách výstavu ptáků spojenou s plněním úkolů, 8. třída ve spolupráci s Brněnskými vodárnami měla za úkol sesbírat odpadky v úseku Březová nad Svitavou – Radiměř a 9. třída sbírala odpadky na trase Naučné stezky údolím řeky Svitavy.


V rámci oslav Dne Země proběhly na 1. stupni naší školy dvě přírodovědné aktivity.

Ve středu 21. dubna 2010 vystoupil ve školní  tělocvičně Přírodovědný kroužek, který diváky překvapil netradičním, avšak humorným představením Odpad a jeho třídění, během něhož žáci jednotlivých tříd plnili zadané úkoly týkající se této problematiky.

Následujícího dne se děti přesunuly na hřiště, na kterém byla žáky 5. třídy připravena stanoviště s nelehkými úkoly zaměřenými na přírodu kolem nás.

McDonald´s Cup 2010 | 26.04.2010
Dne 26. 4. 2010 se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy obvodního kola tradičního turnaje v minikopané McDonald's Cup. Náš tým ve složení Vojtěch Duda, David Sivák, Karel Ševčík, Saša Farská, Pavel Báča, Lukáš Chlup, Matyáš Kejda, Martin Kiss, Jakub Odehnal a Jakub Paclík bohužel neuspěl, v tabulce skončil na posledním místě. Jasným vítězem se stalo družstvo ZŠ Felberova Svitavy, které společně se ZŠ Masarykova Svitavy postoupilo do okresního kola.

 
Volba povolání | 29.04.2010

Nad tímto tématem popřemýšleli žáci 8. a 9. třídy v rámci literární soutěže vyhlášené Pardubickým krajem. Zamyšlení se nad výběrem povolání však nebylo vůbec lehké.

Nejlepšími pracemi byly nakonec vyhlášeny a do okresního kola postoupily úvahy Davida Dudy a Daniela Pokorného (8. třída), jehož práce byla v následujícím kole oceněna 5. místem, a postoupila tak do krajského kola soutěže.

 

celá fotogalerie zde...


Projekt Volba povolání v Pardubickém kraji


 

V rámci projektu Volba povolání se žáci ZŠ Březová nad Svitavou během měsíců dubna a května 2010 seznámili s několika firmami, které působí v Pardubickém kraji. Exkurze byly voleny podle zájmu žáků 9. třídy.
Nejprve navštívili společnost Matoušek CZ, a.s., Jevíčko. Firma působí na trhu stavebních prací. Žáci sledovali čilý pracovní ruch při rekonstrukci zimního stadionu v Moravské Třebové. Uvědomili si, že z důvodu pevně stanoveného termínu dokončení a předání stavby do užívání veřejnosti nelze práce přerušit ani za extrémně nepříznivého počasí.
Firma Forez, s.r.o., Ostrov u Lanškrouna se zabývá výrobou forem a nástrojů pro výlisky. Finální výrobky směřují zejména do automobilového průmyslu. Špičkovým technickým zázemím byli nadšeni nejen chlapci, ale o konstrukční detaily se zajímala i děvčata.
Návštěva Foxconnu CZ, s.r.o., Pardubice byla zahájena podrobnou prezentací firmy, jež působí téměř na všech kontinentech. Poté žáci sledovali výrobní linky zaplněné různými typy elektronických a telekomunikačních zařízení. Obdivuhodné jsou organizace a sladění jednotlivých pracovních postupů i řízení značného množství zaměstnanců.
Poslední exkurzí se stala prohlídka firmy Jan Ficek – Dřevovýroba, s.r.o., Chrudim. Pan majitel s nesmírnou trpělivostí žákům objasňoval výrobu sesazenek všech známých druhů dýh. Bylo překvapující, že firma zaměstnává převážně ženy.Díky projektu a díky vstřícnosti výše uvedených firem si žáci uvědomili, jak je důležité celoživotní vzdělávání. Se sumou vědomostí a dovedností získanou na všech stupních škol se totiž bez dalšího nabalování nejnovějších poznatků v budoucím profesním životě neobejdou.
Součástí projektu byla též literární soutěž o nejlepší popis technických profesí. Část práce Daniela Pokorného z 8. třídy byla otištěna v Mladé frontě Dnes: „Jednou, když jsme besedovali o volbě povolání, nám paní učitelka řekla, že je lepší zametat chodníky, než jenom sedět doma a natahovat ruce pro peníze. Tato věta se mi líbila. Někteří lidé se snaží, vydělávají sice méně peněz, ale přesto pracují. Ti na sebe mohou být pyšní na rozdíl od těch, kteří jen sedí doma a žádají stát o peníze.“