ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Afrika, jiný svět | 03.03.2010

3. března 2010 se zúčastnili žáci 2. stupně přednášky o Africe spojené s promítáním fotografií. Dozvěděli se, jak to na tomto pro nás exotickém kontinentu vypadá, co od něj mohou cestovatelé očekávat a na co si mají dávat pozor. Fotografie, které žáci zhlédli, byly z cest po jihoafrických státech Namibie, Botswana a Jihoafrická republika.

 
 

Dne 4. 3. 2010 se zúčastnili žáci 5. třídy obvodního kola turnaje ve florbalu. V silné konkurenci obsadili velmi dobré 3. – 4. místo. Do okresního kola postoupil vítěz ZŠ náměstí Míru Svitavy. Naši školu reprezentovali: Milan Huppert, Lukáš Chlup, Martin Kiss, Tomáš Kovařík, Jakub Paclík, Lukáš Pešl a Vojtěch Říha.

Ve středu 10. března 2010 opět přivítala svitavská Fabrika dětské recitátory, kteří se tu účastnili okresního kola v recitaci.

Postupu do krajského kola se dočkala Terezka Švancarová (4. třída), jež si svým osobitým projevem opět získala přízeň nejen poroty, ale i diváků.

 
Na rovinu | 18.03.2010

18. 3. 2010 se zúčastnili žáci 2. stupně výchovně-vzdělávacího představení Na rovinu. Program, který částečně spoluutvářeli i žáci, byl zaměřen proti drogám. Koncepce představení prolínala podnětné informace s příklady ze života. Cílem bylo aktivizovat žáky k tomu, aby se nad problematikou drog zamysleli a ne jen nad ní mávli rukou. Humorný nádech problematiku rozhodně nezlehčoval, naopak přispěl ke zlepšení komunikace mezi protagonisty a žáky.

 
Sezame, otevři se | 18.03.2010

O aktivním přístupu k životu, mezilidských vztazích, zdravém životním stylu a nebezpečí plynoucímu ze závislostí se dozvěděli žáci 1. stupně během výchovného představení Sezame, otevři se, které bylo pro ně připraveno v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve čtvrtek 18. března 2010.

Motivační program uskutečněný v tělocvičně naší školy umožnil malým divákům prožití navozených situací na vlastní kůži. Součástí představení, jež mělo inspirovat a motivovat jednotlivce nejen k pozitivnímu osobnostnímu rozvoji, ale i jeho odpovědnosti, byly i písničky s originálními texty, které si děti s chutí zazpívaly.

 
Výtvarná výchova | 20.03.2010Exkurze Svět nerostů | 25.03.2010

celá fotogalerie zde...Stálou expozici Moravského zemského muzea v Brně Svět nerostů navštívili 25. března 2010 žáci 9. třídy. Hlavní část expozice seznamuje návštěvníky se vznikem jednotlivých hornin a na ně vázaných nerostů na Moravě a ve Slezsku. Žáci se mohli podívat na to, jak se nerostné suroviny užívají v praxi. Součástí výstavy je i trezor, ve kterém jsou umístěny drahé kameny.


 

 
Noc s Andersenem | 26.03.2010V pátek 26. března 2010 prožilo 12 žáků 6. třídy Noc s Andersenem, během níž si vzájemně představili dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, jehož 205. výročí dne narození si v letošním roce připomínáme. Jejich pozornosti však neuniklo ani jméno Františka Hrubína či Karla Hynka Máchy.

Při prezentaci svých projektů žáci zdůrazňovali zejména zajímavosti ze života těchto spisovatelů, jež si vyhledali v knihovně.

Mnoho nových informací mladé čtenáře brzy unavilo. To nastal správný čas na návštěvu pohádkového světa, do něhož žáci zavítali prostřednictvím četby nejznámějších i méně známých Andersenových pohádek.

Čas oddychu vzápětí vystřídal vědomostní kvíz, který shrnul nejvýznamnější body života zmíněných spisovatelů. Tím však pohádkový večer nekončil.

V tělocvičně žáci pokračovali hádáním postav z Andersenových knih a hraním míčových her.

Na závěr se všichni sešli v družině, aby tu zhlédnutím připravených pohádek z pera H. Ch. Andersena zakončili své putování za tímto literárním velikánem.